Liivaprits

Liivaprits

Kuivliivaprits- puhastusviis, mille puhul puhastatakse pinda abrassiivi ja surveõhu abil. Kuivliivapritsiga eemaldatakse metallkonstruktsioonidelt rooste ja mustus, pritsimise tagajärjel muutub metalli pind karedaks, mis loob paremad tingimused värviga haakumiseks. 
Kuivliivapritsiga on võimalik puhastada fassaadidelt vana värv ja krohv, puhastada betoonpindu, paekivi, tellist, palkseinu ning metallkonstruktsioone.

Kuivliivapritsi kasutusala:

  • Metallkonstruktsioonide puhastamine roostest ja mustusest
  • Kivi- ja betoonpindade puhastamine vanast värvist ja mustusest
  • Nafta- ja muude kütusemahutite puhastus
  • Laevade puhastus
60 €/h