Isolatsioon

Isolatsioon

Kuigi Te ei pruugi seda teada on isolatsioon üks ehitise spetsifikatsiooni
tähtsamaid aspekte.

See aitab säilitada mugavat sisetemperatuuri ja seega tagada kvaliteetset elu- ja töökeskkonda inimestele, kes seda hoonet kasutavad

Meie katuste, seinte ja põrandate hea isolatsioonitaseme saavutamine muudab lihtsamaks hoida hoone temperatuuri meeldivana igal aastaajal. See teeb seda, moodustades tõkke, mis peatab soojuse kandumise läbi hoone kanga, andes meile parema kontrolli temperatuuri üle hoone sees, olenemata sellest, mis ilm on väljaspool.

Aitab hoida energiatarbimist ja selle kulusid madalamana

Isolatsioon on üks odavamaid ja lihtsamaid viise ehitiste energiatõhususe parandamiseks, olenemata sellest, kas need on vanad või uued. Suurem energiatõhusus tähendab, et hoonete soojendamiseks või jahutamiseks on vaja vähem energiat. See omakorda toob kaasa väiksema kütusekulu, madalamad energiaarved tarbijale ja vähem süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis kahjustavad keskkonda. Kui vastavat isolatsiooni kasutatakse ja paigaldatakse õigesti on see energiatõhus kogu oma kestuse jooksul ilma, et vajaks hooldust, ning soojusisolatsiooni paigutamise kulud makstakse tagasi vaid mõne aasta jooksul energiakulude kokkuhoiu kaudu.

Aitab võidelda kliimamuutuse vastu

Euroopas on umbes 40% – 50% kogu kasutatavast energiast hoonetes ja kuni 60% sellest kütuses. Fossiilkütuste põletamine energia loomiseks tekitab süsinikdioksiidi – „kasvuhoonegaasi”, mis suurendab globaalset soojenemist ja tekitab kliimamuutusi. Seega loob hoonete energiatarbimine, eriti küte, palju süsinikdioksiidi. Nüüdseks on laialdaselt aktsepteeritud, et globaalne soojenemine on üks suurimaid ohte meie eluviisile, isegi meie olemasolule, millega me oleme kunagi silmitsi seisnud ning selle kiirendamise peatamiseks ja selle tagajärgede vastu võitlemiseks on vaja meetmeid. Selle lahendamiseks on mitmeid viise. Vastutustundlikum lähenemine on kõigepealt vähendada energia ja ressursside nõudlust, lihtsustades selle nõudluse rahuldamist muude, keskkonnasõbralikumate allikate kaudu. Kõige lihtsam ja kulutõhusam viis nõudluse vähendamiseks on meie hoonete energiatõhususe parandamine ehk teisisõnu nende soojustamine.